hokejbalové hřiště školy Buzulucká

V severozápadní části sportoviště školy Buzulucká, vedle víceúčelového hřiště, bylo vybudováno hokejbalové hřiště s rozměry 40 x 20 metrů, takže takové dětské, neboť (pokud se nepletu) proboštovské hřiště má rozměry 50 x 25 metrů. Na připravenou pláň byly pokládány podkladní vrstvy ze štěrkodrtí. Poté byla položena první speciální asfaltová vodopropustná vrstva, tloušťky 40mm. Následně byla položena druhá speciální asfaltová vodopropustná vrstva, tloušťky 40mm. Na připravený podklad z drenážního asfaltového koberce byl položen celoplošný dvouvrstvý, vodopropustný umělý povrch s vrchním nástřikem a extrémně dlouhou životností, s minimálními nároky na údržbu. Kolem hřiště je systémové AL oplocení, čtvercového profilu 60x60mm - výšky 4m se záchytnou PP sítí a mantinelem.

Zadavatel, tedy Statutární město Teplice, uzavřelo smlouvu o výstavbu s dodavatelem Stavební firma NAO s.r.o., který výběrové řízení vyhrál ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. Předmět veřejné zakázky byla rekonstrukce stávajících sportovních hřišť s umělým povrchem a vybudování nového dětského koutku s herními prvky.

Požádal jsem paní ředitelku Mgr. Bc. Milenu Hodkovou o informace a jsem velmi rád, že mi odpověděla.

Během prázdnin a po dobu měsíce září a října 2017 probíhala v naší škole rekonstrukce a dostavba školního sportovního hřiště.
Na základě mé žádosti zřizovatel školy, tedy statutární město Teplice rozhodlo o této finančně velice náročné stavbě. Výběrové řízení vyhrála stavební firma NAO, která zdařile celou stavbu zrealizovala. Projektovou část připravil pan Ing. arch. Leoš Pitter, se kterým jsem na projektu spolupracovala, a zřizovatel všechny mé požadavky akceptoval.
Bylo kompletně zrekonstruováno velké hřiště s umělým trávníkem uvnitř atletického oválu pro malou kopanou a dostavena byla dvě nová menší hřiště. Jedno víceúčelové pro míčové hry - dvě hřiště odbíjené, dvě hřiště cvičné košíkové, hřiště pro malou kopanou a hřiště pro házenou v rozličných barevných odstínech s celoplošným dvouvrstvým, vodopropustným umělým povrchem s vrchním nástřikem s extrémně dlouhou životností, s minimálními nároky na údržbu, s tloušťkou sportovního povrchu 13 mm.
Vedle víceúčelového hřiště bylo postaveno nové hokejbalové hřiště, s celoplošným dvouvrstvým, vodopropustným umělým povrchem s vrchním nástřikem a extrémně dlouhou životností, opět s minimálními nároky na údržbu a s tloušťkou povrchu 13 - 16 mm. Rozměr hřiště je 40 x 20 m. Povrch hřiště byl proveden strukturovaným nástřikem s elastickou podložkou.
Technická data: červený RAL 3016 a modrý RAL 5019. Velikost granulí je 1 - 4 mm. Barevně stabilní. Hrací plocha byla opatřena lajnováním pro hokejbal, odbíjenou, nohejbal a tenis. Součástí tohoto hřiště jsou dvě střídačky pro 9 hráčů s lavicemi, zastřešené s pevnou zadní střechou.
Hřiště budou využívány především našimi žáky, kterých máme 760. V učitelském sboru pracuje celkem 5 učitelů tělesné výchovy, z toho jsou 4 muži. Vzhledem k tomu, že jsem upravila v rozvrhu hodiny tělesné výchovy na dvě po sobě jdoucí hodiny tělocviku + od jara do podzimu ještě další hodinu TV v rámci výchovy ke zdraví, je pro všechny pohybové aktivity dostatečný prostor. Filozofií naší školy je, aby se žáci seznámili se všemi pohybovými aktivitami, samozřejmě i se základy hokejbalu. Hřiště lze využívat také k florbalu. Zatím v naší škole sportovní kroužek zaměřený na hokejbal nevznikl, ale vzhledem k tomu, že hřiště bylo postaveno letos na podzim, budu samozřejmě moc ráda, když během roku 2018 vznikne.
Mgr. Bc. Milena Hodková
ředitelka školy Buzulucká


Kdo se na hřiště nemůže kouknout (má to podobně daleko jako já), nechť koukne alespoň na fotky (odkaz pod ikonou foťáku nahoře).


Míra Postl