HISTORIE

počátky
Na mnohých místech v Teplicích, a v okolních obcích, se jistě odehrávalo mnoho zápasů, ve kterých hrály hlavní role hokejky a tenisák. Avšak jen na jednom místě se sešla parta kluků, která nejenže rozvinula tento sport do registrované soutěže s vlastním zázemím v podobě hřiště a šaten, ale dodnes se aktivně podílejí i na chodu soutěže.
Dne 29.12.1983 vznikl tým s názvem HBC Toronto Maple Leafs - Teplice. První tři roky se zápasy odehrávaly mezi členy klubu "stadionu" u garáží v Řetenicích. Od sezóny 1986/87 začala první soutěžní série s týmem Hamilton, která se hrála na dvacet vítězných utkání a pokračovala až do sezóny 1989/90. Dne 13.1.1990 odehráli první utkání na Stínadlech. Výsledky nejsou důležité (pokaždé vyhrál tým Toronta), důležití jsou hráči, uvědomte si, že v době vniku týmu bylo některým hráčům deset let!
Původní složení týmu bylo: Havel Martin (současný člen ligové komise), Havel Jaroslav (současný předseda komise rozhodčích), Belšan Robert (současný předseda ligové komise), Belšan Michal, Becher Alan, Bílek Jiří, Kiezler René, Bešťák Jaroslav. A přidávali se další hráči, např. Sejpka Kamil nebo Holub Tomáš. Posledně jmenovaný se stal prvním předsedou hokejbalu, pokud nebudeme počítat zhruba měsíční účinkování Jakuba Hadraby, který z časových důvodů raději předal funkci Tomášovi.

teplická liga
Od října 1990 se na Stínadlech začala hrát "Teplická liga", což byl vlastně první ročník z dlouhodobé historie teplického hokejbalu, neb vítězi ročníku byl zpětně dosazen štítek do podstavce legendárního poháru pro mistra ligy.
Rozvoj tohoto sportu byl rapidní, což se projevilo na počtu týmů hlásících se do soutěže. Už o dva roky později bylo nutné uspořádat kvalifikační turnaj sloužící k rozdělení týmů do dvou soutěží. Mimochodem, v době nejvyššího rozmachu hrálo teplickou ligu a soutěž dvacet jedna týmů (sezóny 1998-99 a 1999-00). Z několika důvodů však zájem ubývá a v současné době se počet týmu pohybuje kolem deseti (a méně) týmů, takže se hraje pouze jedna liga.

hřiště
V současné době se hraje teplický hokejbal na dvou oficiálních hřištích, tj. v Proboštově a Krupce. V minulosti to však byly i Stínadla a Dubí.

 • Stínadla.
  Počátek hokejbalu, čemuž odpovídaly podmínky. Hřiště bez šaten, střídaček, mantinelů, ochranných a záchytných síti, apod. Zajímavostí bylo, že plac sloužil i pro přistávání záchranářského vrtulníku, pro jehož orientaci byl na hřišti nakreslen bílý kříž. Samotní hráči poté svépomocně stvořili mantinely z plechů, zhotovili boudu pro uschování branek, boudu pro časomíru a i zadní sítě. Podmínky byly i tak nevyhovující, proto se liga po pár letech přesunula do Proboštova a Dubí, a toto hřiště upadlo v zapomnění.
 • Dubí
  V červnu 1993 se začalo budovat hřiště v Dubí a již v září se na něm odehrál první přátelský zápas. Mantinely zhotoveny z palet, zastřešené střídačky na dobré úrovni, přesto hřiště nevydrželo dlouho i když bylo (po skončení Stínadel a v době oprav Proboštova) hlavním hřištěm. V roce 2001 se ještě na hřišti odehrál přátelský zápas, ale hřiště již bylo v dezolátním stavu. V současné době již neexistuje.
 • Krupka
  Hřiště vystaveno v srpnu až září 2002 a funguje dodnes. Nepodařily se zjistit další podrobnosti.
 • Proboštov
  Nejvíce využívané a v drtivé většině voleno týmy jako domácí hřiště. Původně hokejové hřiště, které bylo v roce 1993 převedeno pod správu mladých kluků, kteří hřiště v dalším roce zkrátili, když ponechali jednu dlouhou a jednu krátkou stranu a nově vybudovali dvě nové strany mantinelů. Hřiště (jako ostatní v té době) mělo ostré rohy, ty se zaoblily až v roce 1996, zároveň se položil nový asfalt, který (bohužel) vydržel až dodnes. V letech 2000 - 2001 se hřiště přesunulo k fotbalovým kabinám z důvodu výstavby radnice. V roce 2004 vybudovány šatny a technické zázemí.
  Třikrát se zde konala exhibiční akce s názvem All-stars, Teplický pohár a Pohár OSHb Teplice pouze po jednom ročníku. Na hřišti se hrála extraliga mužů, 1. národní liga, také extraliga dorostu a juniorů. Potěšilo sledování úspěšného tažení domácího týmu Perly v českém poháru (vyřazení extraligové Plzně).

týmy
Z hlediska počtu titulů a i počtu odehraných sezón je nejúspěšnějším týmem HbC Perla Řetenice, jedenáct mistrovských titulů z dvaceti šesti možných (k tomu sedm druhých míst) a nepřerušená účast od první sezóny až dodnes.
Podobně jako (dále) u hráčů jsou důležité i týmy, kteří nevyhrávají tak často či vůbec. Alespoň jednu sezónu odehrálo 48 týmu, z nich však 12 týmů bylo odnoží "hlavního" týmu a několik týmů se přejmenovalo na zcela jiný název.

hráči
Kvalita některých místních hráčů byla natolik výborná, že hráli extraligu (Michal Belšan, Jan Bartoš, Jan Rezek, Daniel Prášek, Petr Koudelka) a někteří dosáhli až na reprezentaci ČR (Michal Belšan, Daniel Prášek).
Avšak i ostatní hráči jsou důležití. Přestože chybí data za prvních pět ročníků, je v análech registrováno 780 hráčů, kteří odehráli nějaký zápas v teplické lize.

30 let teplické ligy
Sezóna 2019/20 bude jubilejní třicátá sezóna a doufejme, že se bude konat minimálně ve stejném počtu týmu jako v této sezóně.