ODVOLACÍ KOMISE
o složení vždy rozhodne, ke konkrétnímu odvolání, vedení THL