KOMISE ROZHODČÍCH
mobil: _____, e-mail: oshbteplice-kr@seznam.cz, adresa: ______
předseda: ______