přesilovky oslabení
ABCDEF GHIJK
týmpočetvyuž.% úsp.sekundprůměr početneubr.% úsp.sekundprůměr

A: tým, B: počet přesilovek, C: využitých přesilovek, D: procentuální úspěšnost, E: sekund přesilovky, F: vstřelený gól v přesilovce za X sekund, G: počet oslabení, H: neubráněných oslabení, I: procentuální úspěšnost, J: sekund oslabení, K: obdržený gól v oslabení za X sekund